1. (Huis)arts inlichten

Akte van overlijden; Officier van Justitie; Opbaren/vervoeren; Donorcodicil; Hersencodicil; Laatste wensen

logo esculaapAls de (huis)arts niet aanwezig is bij het overlijden, dient deze of zijn waarnemer gewaarschuwd te worden. De arts maakt vervolgens de akte van overlijden op. De arts zal  bij verdachte omstandigheden en/of suïcide altijd de Officier van Justitie waarschuwen. Pas als de Officier van Justitie toestemming geeft, mag de overledene opgebaard en/of vervoerd worden.
Vervolgens moet worden nagegaan of er codicillen zijn (transplantatie, uitvaartwensen e.d.).


2. Uitvaart regelen

Uitvaartverzorger naar keuze; Uitvaartverzekering; Laatste wensen;

Allereerst is het belangrijk het overlijden van een dierbare op je in te laten werken. Bespreek vervolgens met elkaar wie de opdrachtgever voor de uitvaart is. Het is (bij wet) niet verplicht een uitvaartverzorger in te schakelen om de uitvaart te regelen. Indien de nabestaanden de uitvaart zelf willen doen, kan dat. Wel raden wij aan om vooraf contact te zoeken met een uitvaartverzorger in verband met vragen, problemen, materialen e.d. Men kan dan eventueel wat kosten betreft (honorarium, materialen e.d.) een gedetailleerde afspraak maken met de uitvaartverzorger.

polisUitvaartverzekering
Indien men een kapitaaluitvaartverzekering heeft of de uitvaart zelf wil/kan betalen kan men een uitvaartverzorger naar keuze inschakelen.
Is er een naturauitvaartverzekering afgesloten, dan is het gebruikelijk dat de verzekeringsmaatschappij de uitvaartverzorger aanwijst.
Ik heb een polis, maar de verzekeringsmaatschappij bestaat niet meer. Kijk hier door wie de polis/verzekeringsmaatschappij is overgenomen
Hoe kom ik erachter of er een uitvaartverzekering is? (klik hier)
Heeft u voorkeur voor een uitvaartverzorger/onderneming, dan kunt u altijd eerst met deze overleggen, welke mogelijkheden er op basis van de afgesloten uitvaartverzekering zijn. 

laatstewensenUitvaartcodicil / Laatste wensen
Op basis van een uitvaartcodicil (eventueel gekoppeld aan het testament, vraag notaris in uw buurt of er een testament is, kan bij elke notaris!) c.q. de laatste wensen m.b.t. de uitvaart kan de uitvaartverzorger/ onderneming de nabestaanden vooraf een geraamde kostenopgave geven. Als het niet klikt tussen u en de uitvaartverzorger en/of u vindt de kostenraming te hoog, bent u uiteraard vrij een andere uitvaartverzorger te vragen. 


Andere 'noodzakelijke' zaken

3. Aangifte doen

Gemeente van overlijden; Afschrift/Uittreksel akte van overlijden;

gem aangifte overlijdenAls u geen uitvaartverzorger inschakelt, dient u zelf voor aangifte - voorbeeld van de gemeente Assen- te zorgen. Bij de burgerlijke stand van de gemeente, waar het overlijden heeft plaatsgevonden, moet het overlijden binnen 3 dagen worden aangegeven.
Dit hoeft dus niet de woonplaats van de overledene te zijn! Na aangifte en opname van de akte van overlijden in de burgelijke stand kan bij de gemeente een uittreksel of afschrift van de akte van overlijden wordt aangevraagd.


4. Verlof tot cremeren of begraven

Toestemming; overlijdensakte;

Voordat een stoffelijk overschot (lijk) mag worden begraven of gecremeerd, is verlof (schriftelijke toestemming) nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de overlijdensakte wordt opgemaakt, geeft dit verlof af.
Is er geen overlijdensakte (bijvoorbeeld bij overlijden in het buitenland) dan is de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar begraving of crematie plaatsvindt bevoegd.


5. Verklaring van erfrecht laten opstellen

Wijziging tenaamstelling van de betaalrekening; uitzondering;

De verklaring van erfrecht dient opgesteld te worden door een notaris. Daar kunt u ook gelijk na laten gaan of de overledene een codicil en/of testament had. Een verklaring van erfrecht is voor banken niet nodig als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er geen testament is en het saldo op de rekening niet meer is dan € 100.000,--.
De verklaring van erfrecht dient o.a. bij (sociale)verzekerings- maatschappijen overlegd te worden alvorens zij tot een uitkering of i.d. overgaan. Bij banken heeft u deze verklaring nodig, indien u de tenaamstelling van de rekening wilt wijzigen en/of betalingen via deze rekening t.b.v. onder andere de uitvaart wilt doen en/of de rekening wilt opzeggen.

6. Contact opnemen met de begraafplaats of het crematorium

Wettelijk tijdstip van begrafenis/crematie;

De uitvaart dient uiterlijk 6 werkdagen na de dag van overlijden plaats te vinden. Het weekeinde en feestdagen zijn geen formele werkdagen. Daarom is het noodzakelijk dat de uitvaartverzorger en/of de nabestaanden zo snel mogelijk contact opnemen met de begraafplaats of het crematorium om het tijdstip van de begrafenis of crematieplechtigheid vast te leggen.
Voor overige te regelen zaken en activiteiten als rouwkaarten, rouwauto's, dragers etc. kunt u de pagina kosten van een uitvaart raadplegen.

Meer informatie rondom begraven kunt u hier lezen.
Meer informatie rondom cremeren kunt u hier lezen.

Opmerking
Nabestaanden dienen overigens wel alle rekeningen en betalingsbewijzen i.v.m. de uitvaart zorgvuldig te bewaren. Ze kunnen eventueel gebruikt worden voor de erfbelasting.


Terug naar inhoudsopgave Na een overlijden
Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie

 

adverteren

  • Ik wil een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl welke ook te vinden is op Mensenlinq.nl
    Mail voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Vrijblijvende offerte voor adverteren (banners etc.) op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

  • Klik hier voor gratis aanmelding.
    De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.
  • Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.